ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

รับสมัครผู้ที่ประสงค์เข้ารับการสรรหาเป็นนายกองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2564

คณะกรรมการดำเนินการสรรหานายกองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2564 เปิดรับสมัครผู้ที่ประสงค์เข้ารับการสรรหาเป็นนายกองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2564 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 21 เมษายน 2564

 

สอบถามรายละอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานกิจกรรมนิสิต ส่วนกิจการนิสิต โทร. 02-6495000 ต่อ 15351 , 12089

Previous Article รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน
Next Article บริษัทนำง่ายฮง จำกัด รับสมัครงาน
Print
241