ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

เชิญชวนนิสิตเข้าร่วมโครงการ รู้ก่อน พร้อมก่อน เตรียมตัวสู่การทำงานยุคโควิด

งานแนะแนวให้คำปรึกษา ขอเชิญชวนนิสิตเข้าร่วมโครงการรู้ก่อน พร้อมก่อน เตรียมตัวสู่การทำงานยุคโควิด : กิจกรรมบรรยายเทคนิคการเขียนเรซูเม่ผ่านระบบออนไลน์ เทคนิคการสัมภาษณ์งานพร้อมการแต่งกาย และการคัดคนด้วย Competency-based hiring เทรนใหม่ที่ควรรู้

ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Cloud Meetings

วันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 14.30 น.

สอบถามรายละอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-649-5000 ต่อ 15356 หรือ 21305 งานแนะแนวให้คำปรึกษา ส่วนกิจการนิสิต

Previous Article รับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้ารับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2564
Next Article การฝึกภาคสนามผ่านระบบออนไลน์ของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563
Print
111