ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

รับสมัครนิสิตเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ประจำปี 2563

งานกิจกรรมนิสิต ส่วนกิจการนิสิต รับสมัครนิสิตเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ประจำปี 2563 (รอบคัดเลือกภายในมหาวิทยาลัย) ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 8,500 บาท  เพื่อคัดเลือกตัวแทนนิสิต มศว เข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปิดรับสมัครตั้งบัดนี้จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ติดต่อขอรับ-ส่งใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  งานกิจกรรมนิสิต ส่วนกิจการนิสิต โทร. 02-6495000 ต่อ 12089 , 15351 Email : anirutm@g.swu.ac.th หรือ http://studentaffairs.op.swu.ac.th

 

สอบถามรายละอียดเพิ่มเติมได้ที่  งานกิจกรรมนิสิต ส่วนกิจการนิสิต โทร. 02-6495000 ต่อ 12089 , 15351 Email : anirutm@g.swu.ac.th

Previous Article รับ-ส่ง เสด็จพระราชดำเนินงานในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ
Next Article การคัดเลือกนิสิตเพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
Print
77