ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

รายชื่อนิสิตประสงค์ทำประกันสุขภาพถ้วนหน้ากับโรงพยาบาลตำรวจ ประจำเดือนกันยายน 2563

นิสิตที่มีรายชื่อ สามารถใช้สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้ากับโรงพยาบาลตำรวจ โดย ติดต่อทำบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้ที่ ห้องทะเบียนประกันสุขภาพถ้วนหน้า ชั้น 1 ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลตำรวจ หรือ นำบัตรประจำตัวประชาชน ยื่นทำทะเบียนประวัติเมื่อเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลตำรวจ

ตรวจสอบรายชื่อ ตามไฟล์แนบด้านล่าง

Previous Article รับสมัครขอรับทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ
Next Article ส่วนกิจการนิสิต ปิดทำการชั่วคราวในวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2563
Print
228