ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

แจ้งเวลาการให้บริการของส่วนกิจการนิสิต

ส่วนกิจการนิสิต

เปิดให้บริการวันจันทร์ – ศุกร์

ประสานมิตร : ชั้น G อาคาร Learning tower
องครักษ์ : ชั้น 1 อาคารกิจกรรมนิสิต
-----------------------------------------------------

งานบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ให้บริการเวลา 08.00 – 17.00 น.

งานกิจกรรมนิสิต
ให้บริการเวลา 08.30 – 17.00 น.

งานสวัสดิการนิสิต
ให้บริการเวลา 08.00 – 16.30 น.

งานแนะแนวให้คำปรึกษา
ให้บริการเวลา 08.00 – 16.30 น.

หมายเหตุ  : งานด้านการเงินและพัสดุ เปิดให้บริการเวลา 08.00-16.00 น.

Previous Article การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี พ.ศ.2564
Next Article จุลสารศิษย์เก่าสัมพันธ์ ฉบับที่ 35
Print
53