ข่าวสารล่าสุด

การรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563

เพื่อให้นิสิตและนักศึกษาวิชาทหาร สังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ทราบแนวปฏิบัติการรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563 งานสวัสดิการนิสิตจึงขอแจ้งรายละเอียดให้ทราบ ดังเอกสารแนบ 

 

หมายเหตุ : เอกสารใบสมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหาร และ แบบรายงานตัวฯ ควรพิมพ์กระดาษใช้ด้านหน้าและด้านหลัง

Previous Article รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมให้นิสิตทำงานร่วมกับผู้ประกอบการ
Next Article ขอเชิญอ่านจุลสารศิษย์เก่าสัมพันธ์ ฉบับที่ 34
Print
1758