ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

โครงการสิทธิพิเศษสำหรับนิสิตจบปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โครงการสิทธิพิเศษสำหรับนิสิตจบปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระยะเวลา 15 สิงหาคม – 25 ตุลาคม 2562

 

บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ จัดทำโครงการเพื่อนำเสนอสิทธิพิเศษสำหรับนักศึกษาจบปีการศึกษา 2562 เมื่อนิสิตชำระเงินค่าชุดครุยรับ 15 ร้านที่เข้าร่วมโครงการด้วยผลิตภัณฑ์ของธนาคารฯ และช่องทางตามที่ธนาคารกำหนด

รายละเอียดสิทธิประโยชน์ภายใต้โครงการกับร้านครุย 15 ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ

Previous Article รับสมัครงานตำแหน่ง IT Engineer
Next Article บริษัท ฟิโก้ เทคโนโลยี แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด รับสมัครงาน
Print
380