ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

ขอเชิญชวนนิสิตเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ เรื่อง “มะเร็งจากไวรัส HPV ป้องกันได้ด้วยตัวคุณ”

โครงการจัดกิจกรรมสถานบริการทางการแพทย์ มศว คลินิก ขอเชิญชวนนิสิตเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ เรื่อง “มะเร็งจากไวรัส HPV ป้องกันได้ด้วยตัวคุณ” ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

 

ภายในโครงการนิสิตจะได้ฟังการบรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการติดเชื้อไวรัส HPV ที่สามารถพบได้ทั้งเพศชาย และเพศหญิง และลดโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งปากมดลูก มะเร็งอวัยวะเพศชาย มะเร็งทวารหนัก มะเร็งช่องคลอด รวมถึงหูดหงอนไก่ในอนาคตด้วย วิทยากรโดย รศ.นพ.มานพชัย  ธรรมคันโธ แพทย์ประจำแผนกสูตินารีเวช โรงพยาบาลศิริราช

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ เคาน์เตอร์บริการงานกิจกรรมนิสิต ส่วนกิจการนิสิต ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 23 กันยายน 2562

นิสิตที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการบันทึกกิจกรรม

1. นิสิตรหัส 59 ลงมา บันทึกกิจกรรมหมวด 2 (บุคลิกภาพ/จริยธรรม)

2. นิสิตรหัส 60 ขึ้นไป บันทึกกิจกรรมเลือก

 

สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการได้ที่ โครงการจัดกิจกรรมสถานบริการทางการแพทย์ มศว คลินิก โทร. 0 2649 5000 ต่อ 15686

สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการบันทึกกิจกรรม ได้ที่ งานกิจกรรมนิสิต ส่วนกิจการนิสิต โทร. 0 2260 9547

Previous Article ขอเชิญร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2562
Next Article ประกาศผลโครงการประกวดคลิปรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
Print
131

x