ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

ขอเชิญร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2562

ด้วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับพระราชทานให้เชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ วัดสุปัฏนารามวรวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ในวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562

 

ในการนี้ มหาวิทยาลัยขอเรียนเชิญท่านและครอบครัวร่วมทำบุญในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานดังกล่าว ตามกำลังศรัทธา และเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน โดยมีรายละเอียดการทำบุญดังเอกสารแนบ

ภายในวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้รวบรวมถวายวัดสุปัฏนารามวรวิหาร ต่อไป

Previous Article ขอเชิญชวนนิสิตเข้าร่วมโครงการอบรม "หลักสูตร สร้าง-แผนการออม การลงทุน สู่คนรุ่นใหม่ ใส่ใจธรรมาภิบาล"
Next Article ขอเชิญชวนนิสิตเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ เรื่อง “มะเร็งจากไวรัส HPV ป้องกันได้ด้วยตัวคุณ”
Print
321

Documents to download

x