ข่าวสารล่าสุด

ประกาศรับสมัครทุนมูลนิธิตั้งเซ็กกิม (บริษัท นานมี จำกัด) ประจำปีการศึกษา 2562

มูลนิธิตั้งเซ็กกิม (บริษัท นานมี จำกัด) มีความประสงค์ขอมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 20 ทุนๆละ 8,000 บาท ให้แก่นิสิตที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ (ประกาศแนบ) และประสงค์สมัครขอรับทุนนี้ สามารถส่งใบสมัครและหลักฐานได้ที่ส่วนกิจการนิสิต ทั้ง มศว ประสานมิตรและองครักษ์ ภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2562 (เพื่อให้ส่วนกิจการนิสิตมีเวลาตรวจสอบเอกสารและเผื่อเวลาในการเดินทางของไปรษณีย์ หากนิสิตยื่นเอกสารเกินกำหนดวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ให้นิสิตส่งใบสมัครไปที่มูลนิธิตั้งเซ็กกิมได้เอง)

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2648 8000 (คุณวรรณพร)

www.nanmee.com

Previous Article โครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการมีวินัยและการเป็นพลเมืองดี ปี 2
Next Article โครงการปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่ และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2562
Print
2964