ข่าวสารล่าสุด

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2562

เพื่อให้นิสิตและนักศึกษาวิชาทหาร สังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ทราบแนวปฏิบัติการรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2562  ส่วนกิจการนิสิตจึงขอแจ้งรายละเอียดให้ทราบ ดังเอกสารไฟล์แนบ

Previous Article ประกาศ เรื่อง นโยบายและมาตรการการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2562
Next Article มศว ลงนามข้อตกลงในความร่วมมือกับ MQDC
Print
1047

Documents to download