ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

รายชื่อนิสิตทำประกันสุขภาพถ้วนหน้ากับ รพ.ตำรวจ

ตามนิสิตที่ยืนความประสงค์ทำประกันสุขภาพถ้วนกับโรงพยาบาลตำรวจ ประจำปี 2562 ช่วงเดือนกุมภาพพันธ์ - เมษายน 2562 ไว่้ จำนวน 12 ราย ส่วนกิจการนิสิตได้ดำเนินการส่งรายชื่่อไปเรียบร้อยแล้ว  สามารถคลิกดูรายชื่อได้ที่ student_health insurance.pdf นิสิตสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลตำรวจได้แล้ว

Previous Article ส่วนกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี ปิดให้บริการชั่วคราว
Next Article ประกาศ เรื่อง นโยบายและมาตรการการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2562
Print
585

Documents to download