ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

ศิษย์เก่าได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม

ขอแสดงความยินดีกับ นายสุรเชษฐ์ หิรัญสถิตย์ ปัจจุบันรับราชการครู โรงเรียนวัดทรงธรรม อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป 5 ปี (กศ.บ.) ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม ด้านคุรุชน คนคุณธรรม ประเภทครูผู้สอน จากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561

Previous Article การคัดเลือกนิสิตเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเยาวชนคนเก่งฯ รุ่นที่ 9/2562
Next Article ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนนิสิตเข้าร่วมโครงการเทา-งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ 22
Print
117

x