ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

ขอแสดงความยินดีศิษย์เก่า นายบรรจบ เฉลยมรรค ได้รับรางวัล "พ่อตัวอย่างแห่งชาติ" ประจำปี พ.ศ.2561

ขอแสดงความยินดี กับ นายบรรจบ เฉลยมรรค ผู้อำนวยการโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ศิษย์เก่า มศว บางเขน ( กศ.บ.วิทยาศาตร์-เคมี) ได้รับรางวัล "พ่อตัวอย่างแห่งชาติ" ประจำปี พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561 ณ สโมสรทหารบก กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้แทนพระองค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องค์มนตรี เป็นผู้มอบรางวัล

 

รางวัล "พ่อตัวอย่างแห่งชาติ" ประจำปี พ.ศ.2561

“รางวัล "พ่อตัวอย่างแห่งชาติ" ประจำปี พ.ศ.2561 เป็นรางวัลที่จัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และในปีนี้เป็นปีที่ 39 โดยสมาคมผู้อาสาสมัครช่วยการศึกษาและคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ การคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติจะเริ่มต้นจากการคัดเลือกระดับตำบล  ระดับอำเภอและระดับจังหวัด โดยคัดเลือกผู้ผ่านคุณสมบัติ ให้เหลือจังหวัดละ  2  ท่าน  โดยในส่วนภูมิภาค  77 จังหวัด โดยเท่ากับ 144 ท่าน กรุงเทพมหานคร อีก 50 เขต เขตละ  1 ท่าน และในส่วนกลางอีกจำนวนหนึ่ง สถานที่จัดงานในปีนี้จัดขึ้น ณ  สโมสรทหารบก กรุงเทพมหานคร โดยรับจากผู้แทนพระองค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องค์มนตรี เป็นผู้มอบเกียรติบัตรแก่พ่อตัวอย่างแห่งชาติประจำปี พ.ศ.2561”

Previous Article ขอเชิญติดตามอ่านจุลสารศิษย์เก่าสัมพันธ์ มศว ฉบับที่ 29
Next Article การคัดเลือกนิสิตเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเยาวชนคนเก่งฯ รุ่นที่ 9/2562
Print
124

x