ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

ขอเชิญชวนนิสิตเข้าฟัง การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ประจำปี 2561

ขอเชิญชวนนิสิตเข้าฟัง การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ประจำปี 2561 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
ในวันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 ณ อาคารหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วงๆละ 200 คน (ให้นิสิตเลือกช่วงใดช่วงหนึ่ง) ได้แก่

ช่วงเช้า ตั้งแต่เวลา 07.30 – 12.30 น.
(ลงทะเบียนหน้างาน เวลา 07.00-07.30 น.)

และ

ช่วงบ่าย ตั้งแต่เวลา 12.30 – 17.30 น. 
(ลงทะเบียนหน้างาน เวลา 12.00-12.30 น.)

**นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรม จะได้บันทึกกิจกรรม ดังนี้ 
– นิสิตรหัส 59 ลงมา บันทึกกิจกรรมหมวด 1 (มหาวิทยาลัย/คณะ)
- นิสิตรหัส 60 เป็นต้นไป บันทึกกิจกรรมเลือก

***การแต่งกาย : ชุดนิสิต

สอบถามรายละอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-6495000 ต่อ 15351 หรือ 21307

Previous Article รายชื่อนิสิตทำประกันสุขภาพถ้วนหน้ากับโรงพยาบาลตำรวจ ประจำเดือนตุลาคม 2561
Next Article เปิดรับนิสิตชั้นปีที่ 1 และ ชั้นปีที่ 3-4 (ขาดกิจกรรมหมวด1 มหาวิทยาลัย (เลือก)) ลงทะเบียนสมัครเข้าปฏิบัติหน้าที่รับ - ส่งเสด็จพระราชดำเนิน งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560
Print
216

x