ข่าวสารล่าสุด

รับสมัครทุนมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล ประจำปี 2562

มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล เปิดรับสมัครการขอรับทุนการศึกษา ประจำปี 2562 โดยนิสิตที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑ์การขอรับทุนและประสงค์จะดำเนินการยื่นใบสมัครให้ดำเนินการได้ 2 วิธี

1. ยื่นใบสมัครแบบเอกสาร (Paper) จะต้องยื่นผ่านส่วนกิจการนิสิตของมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 20 มกราคม 2562 (เพื่อเจ้าหน้าที่ส่วนกิจการนิสิตจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและหลักฐานของนิสิต)

2. ยื่นใบสมัครทางอินเทอร์เน็ต โดยนิสิตจะต้องกรอกข้อมูลและ Upload หลักฐานต่างๆ ที่เว็บไซต์ www.scholarship.tiscofoundation.org   ด้วยตนเองตามวิธีที่แนบมานี้ และให้ไปแจ้งยังส่วนกิจการนิสิต ภายในวันที่ 24 มกราคม 2562 (มาแจ้งรายชื่อโดยไม่ต้องส่งเอกสาร)

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล โทร. 0 263307506

ส่วนกิจการนิสิต โทร. 0 2258 9589

Previous Article ส่วนกิจการนิสิต โดยงานแนะแนวให้คำปรึกษา กำหนดจัดโครงการวันสุขภาพจิต
Next Article รายชื่อนิสิตทำประกันสุขภาพถ้วนหน้ากับโรงพยาบาลตำรวจ ประจำเดือนกันยายน 2561 (เพิ่มเติม)
Print
2541

x