ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

เปิดรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2561 รุ่นที่ 1

เปิดรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2561 รุ่นที่ 1 ในระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2561 ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดสระแก้ว

อ่านรายละเอียดคำชี้แจงและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://goo.gl/forms/2NhKf6KJ1va5Go1D3

เปิดรับสมัครไปค่ายฯ รุ่นที่ 1 ตั้งแต่บัดนี้ - 2 พฤศจิกายน 2561

*โปรดอ่านรายละเอียดคำชี้แจงก่อนทำการลงทะเบียนสมัคร

Previous Article ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้เข้าร่วมโครงการ “ค่ายบ่มเพาะต้นกล้าจิตอาสา ปี 2”
Next Article การคัดเลือกนิสิตเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
Print
141

x