ข่าวสารล่าสุด

ขอแสดงความยินดีกับนิสิต มศว ที่ได้รับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2564

Jutarat Sriput 0 25

มอบโดยพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะ : Best In You

Jutarat Sriput 0 147

เชิญชวนน้องๆ นิสิต เข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ ผ่าน Zoom Meeting กิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะ : Best In You (บันทึกกิจกรรมหมวดเลือก)

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง รางวัลเชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2563

Jutarat Sriput 0 265

มหาวิทยาลัยได้พิจารณาให้รางวัลแก่บุคลากร นิสิต องค์กรนิสิต และศิษย์เก่า ที่ทำกิจกรรมดีเด่น และสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย รายชื่อดังในประกาศฯ

1345678910Last