ข่าวสารหน่วยงาน

รายชื่อนิสิตทำประกันสุขภาพถ้วนหน้ากับ รพ.ตำรวจ
รายชื่อนิสิตทำประกันสุขภาพถ้วนหน้ากับ รพ.ตำรวจ

รายชื่อนิสิตทำประกันสุขภาพถ้วนหน้ากับ รพ.ตำรวจ

ส่วนกิจการนิสิตได้ดำเนินการส่งรายชื่่อไปเรียบร้อยแล้ว  สามารถคลิกดูรายชื่อได้ที่ student_health insurance.pdf 

ส่วนกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี ปิดให้บริการชั่วคราว
ส่วนกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี ปิดให้บริการชั่วคราว

ส่วนกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี ปิดให้บริการชั่วคราว

ในวันที่ 12-14 มิถุนายน 2562 เนื่องจากบุคลากรส่วนกิจการนิสิตเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรส่วนกิจการนิสิต ประจำปี 2562 ณ โรงแรมพรีมา  วงศ์อามาตย์ พัทยา จังหวัดชลบุรี

นิสิต มศว เข้ารับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2562
นิสิต มศว เข้ารับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2562

นิสิต มศว เข้ารับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2562

จัดโดยพุทธสมาคมแห่งประเทศ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมอบให้กับนักเรียน นักศึกษา และนิสิตทั่วราชอาณาจักร เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา เทศกาลสำคัญของโลก

ขอเชิญนิสิตสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "พัฒนาบุคลิกภาพทูตประชาสัมพันธ์" รุ่นที่ 4
ขอเชิญนิสิตสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "พัฒนาบุคลิกภาพทูตประชาสัมพันธ์" รุ่นที่ 4

ขอเชิญนิสิตสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "พัฒนาบุคลิกภาพทูตประชาสัมพันธ์" รุ่นที่ 4

ในวันที่ 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เปิดรับสมัคร - วันที่ 20 พฤษภาคม 2562 จำนวน 30 คน 
 

รับสมัครนิสิตเข้ารับการสรรหาเป็นนายกองค์การนิสิต ปีการศึกษา 2562
รับสมัครนิสิตเข้ารับการสรรหาเป็นนายกองค์การนิสิต ปีการศึกษา 2562

รับสมัครนิสิตเข้ารับการสรรหาเป็นนายกองค์การนิสิต ปีการศึกษา 2562

ส่วนกิจการนิสิต เปิดรับสมัครนิสิต เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นนายกองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2562

First234567891011Last

ประกาศ /ข้อบังคับ / คำสั่ง / บันทึกข้อความ

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2562

เพื่อให้นิสิตและนักศึกษาวิชาทหาร สังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ทราบแนวปฏิบัติ ส่วนกิจการนิสิตจึงขอแจ้งรายละเอียดให้ทราบ

Read more
12345678910Last

ปฏิทินส่วนกิจการนิสิต
งานกิจกรรมนิสิต
+ ยืมพัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อทำกิจกรรมของนิสิต
+ บันทึกข้อมูลการทำกิจกรรมของนิสิต

งานสวัสดิการนิสิต
+ ประกันอุบัติเหตุของนิสิต
+ ประกันสุขภาพถ้วนหน้าของนิสิต
+ กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มศว
+ ทุนการศึกษา
+ นักศึกษาวิชาทหาร
งานแนะแนวให้คำปรึกษา
+ ให้คำปรึกษา
+ จัดหางาน
+ จัดกิจกรรมอบรมและส่งเสริมทักษะอาชีพ
งานบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์
+ แก้ไขข้อมูลศิษย์เก่าให้เป็นเป็นปัจจุบัน
+ เผยแพร่ข้อมูลข่าวที่เป็นประโยชน์ พัฒนาความรู้ศิษย์เก่า
+ เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า และมหาวิทยาลัย


             แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
                  ต่อการให้บริการ ปีการศึกษา 2562
                          ส่วนกิจการนิสิต มศว


                

                                  หรือ คลิกที่นี่