ข่าวสารหน่วยงาน

คณะแพทยศาสตร์ เชิญชวนนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมฟังบรรยายและฝึกทักษะการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน
คณะแพทยศาสตร์ เชิญชวนนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมฟังบรรยายและฝึกทักษะการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน

คณะแพทยศาสตร์ เชิญชวนนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมฟังบรรยายและฝึกทักษะการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน

นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรม จะได้รับการบันทึกกิจกรรม

เปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล ปี 2563
เปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล ปี 2563

เปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล ปี 2563

ในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 - 31 มกราคม 2563 และขอให้นิสิตส่งเอกสารได้ที่ส่วนกิจการนิสิตภายในวันที่ 24 มกราคม 2563

ขอเชิญชวนนิสิต มศว ทุกคณะ ทุกชั้นปี เข้าร่วมฟังเสวนาสร้างแรงบันดาลใจ Talk กะ ธันย์ หรรษ์
ขอเชิญชวนนิสิต มศว ทุกคณะ ทุกชั้นปี เข้าร่วมฟังเสวนาสร้างแรงบันดาลใจ Talk กะ ธันย์ หรรษ์

ขอเชิญชวนนิสิต มศว ทุกคณะ ทุกชั้นปี เข้าร่วมฟังเสวนาสร้างแรงบันดาลใจ Talk กะ ธันย์ หรรษ์

ในวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มศว ประสานมิตร เวลา 09.00 น. - 12.00 น.

การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี พ.ศ. 2563
การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี พ.ศ. 2563

การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี พ.ศ. 2563

นิสิตยื่นหลักฐานการขอผ่อนผันฯ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 27 ธันวาคม 2562

First234567891011Last

ประกาศ /ข้อบังคับ / คำสั่ง / บันทึกข้อความ

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2562

เพื่อให้นิสิตและนักศึกษาวิชาทหาร สังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ทราบแนวปฏิบัติ ส่วนกิจการนิสิตจึงขอแจ้งรายละเอียดให้ทราบ

Read more
12345678910Last

ปฏิทินส่วนกิจการนิสิต
งานกิจกรรมนิสิต
+ บันทึกข้อมูลการทำกิจกรรมของนิสิต
   - ขั้นตอนการดำเนินงานจัดกิจกรรม/โครงการขององค์กรนิสิต
   - ขั้นตอนการขอบันทึกกิจกรรม คณะ/วิทยาลัย
     + คู่มือการใช้งานระบบงานกิจกรรมนิสิต (สำหรับเจ้าหน้าที่)
   - ขั้นตอนการขอบันทึกกิจกรรมองค์กรนิสิต

งานสวัสดิการนิสิต
+ ประกันอุบัติเหตุของนิสิต
+ ประกันสุขภาพถ้วนหน้าของนิสิต
+ กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มศว
  - การกู้ยืมฯ ปีการศึกษา 2563 สำหรับผู้กู้ยืมฯ
    ประเภทรายใหม่และรายเก่าโอนย้ายสถานศึกษา

+ ทุนการศึกษา
การรับสมัครและรายงานตัวศึกษาวิชาทหาร
+ การผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
งานแนะแนวให้คำปรึกษา
+ ให้คำปรึกษา
+ จัดหางาน
   - ขั้นตอนการเข้าร่วม SWU Tutor ของนิสิต
+ จัดกิจกรรมอบรมและส่งเสริมทักษะอาชีพ
+ ดำเนินการด้านวินัยนิสิต
งานบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์
+ ยืมพัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อทำกิจกรรมของนิสิต
+ แก้ไขข้อมูลศิษย์เก่าให้เป็นเป็นปัจจุบัน
   - คู่มือการใช้งานระบบศิษย์เก่าสัมพันธ์ SUPREME2019
     (สำหรับศิษย์เก่า)

+ เผยแพร่ข้อมูลข่าวที่เป็นประโยชน์ พัฒนาความรู้ศิษย์เก่า
+ เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า และมหาวิทยาลัย


             แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
                  ต่อการให้บริการ ปีการศึกษา 2562
                          ส่วนกิจการนิสิต มศว


                

                                  หรือ คลิกที่นี่