ข่าวสารหน่วยงาน

ขอเชิญชวนนิสิตเข้าร่วมการประกวดออกแบบ “ชุดกีฬานิสิต มศว” ชิงเงินรางวัลและเกียรติบัตร
ขอเชิญชวนนิสิตเข้าร่วมการประกวดออกแบบ “ชุดกีฬานิสิต มศว” ชิงเงินรางวัลและเกียรติบัตร

ขอเชิญชวนนิสิตเข้าร่วมการประกวดออกแบบ “ชุดกีฬานิสิต มศว” ชิงเงินรางวัลและเกียรติบัตร

นิสิตที่สนใจสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

รายชื่อนิสิตประสงค์ทำประกันสุขภาพถ้วนหน้ากับโรงพยาบาลตำรวจ ประจำเดือนตุลาคม 2562
รายชื่อนิสิตประสงค์ทำประกันสุขภาพถ้วนหน้ากับโรงพยาบาลตำรวจ ประจำเดือนตุลาคม 2562

รายชื่อนิสิตประสงค์ทำประกันสุขภาพถ้วนหน้ากับโรงพยาบาลตำรวจ ประจำเดือนตุลาคม 2562

นิสิตที่มีรายชื่อ สามารถใช้สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้ากับโรงพยาบาลตำรวจ 

รับสมัครโครงการ SWU Tutor เฉพาะนิสิต มศว องครักษ์
รับสมัครโครงการ SWU Tutor เฉพาะนิสิต มศว องครักษ์

รับสมัครโครงการ SWU Tutor เฉพาะนิสิต มศว องครักษ์

เพื่อส่งเสริมให้นิสิตมีรายได้ระหว่างศึกษาเล่าเรียน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เตรียมความพร้อมก่อนออกไปทำงานจริง และได้พัฒนาทักษะ ความรู้ และเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านวิชาการ วิชาชีพ

ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดรับสมัครทุนการศึกษา ประจำปี 2563 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา และทุน UIS)
ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดรับสมัครทุนการศึกษา ประจำปี 2563 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา และทุน UIS)

ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดรับสมัครทุนการศึกษา ประจำปี 2563 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา และทุน UIS)

สำหรับบุคคลที่สนใจศึกษาต่อต่างประเทศในหลากหลายสาขาวิชา ระดับ ป.โท – เอก จำนวนรวม 27 ทุน

รับสมัครสอบชิงทุนแลกเปลี่ยนที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
รับสมัครสอบชิงทุนแลกเปลี่ยนที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

รับสมัครสอบชิงทุนแลกเปลี่ยนที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

สถานทูตอเมริกาประจำประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกันเปิดรับสมัครสอบแข่งขันทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค ถึงวันที่ 1 มกราคม 2563

12345678910Last

ประกาศ /ข้อบังคับ / คำสั่ง / บันทึกข้อความ

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2562

เพื่อให้นิสิตและนักศึกษาวิชาทหาร สังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ทราบแนวปฏิบัติ ส่วนกิจการนิสิตจึงขอแจ้งรายละเอียดให้ทราบ

Read more
12345678910Last

ปฏิทินส่วนกิจการนิสิต
งานกิจกรรมนิสิต
+ บันทึกข้อมูลการทำกิจกรรมของนิสิต
   - ขั้นตอนการดำเนินงานจัดกิจกรรม/โครงการขององค์กรนิสิต
   - ขั้นตอนการขอบันทึกกิจกรรม คณะ/วิทยาลัย
     + คู่มือการใช้งานระบบงานกิจกรรมนิสิต (สำหรับเจ้าหน้าที่)
   - ขั้นตอนการขอบันทึกกิจกรรมองค์กรนิสิต

งานสวัสดิการนิสิต
+ ประกันอุบัติเหตุของนิสิต
+ ประกันสุขภาพถ้วนหน้าของนิสิต
+ กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มศว
  - การกู้ยืมฯ ปีการศึกษา 2563 สำหรับผู้กู้ยืมฯ
    ประเภทรายใหม่และรายเก่าโอนย้ายสถานศึกษา

+ ทุนการศึกษา
การรับสมัครและรายงานตัวศึกษาวิชาทหาร
+ การผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
งานแนะแนวให้คำปรึกษา
+ ให้คำปรึกษา
+ จัดหางาน
   - ขั้นตอนการเข้าร่วม SWU Tutor ของนิสิต
+ จัดกิจกรรมอบรมและส่งเสริมทักษะอาชีพ
+ ดำเนินการด้านวินัยนิสิต
งานบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์
+ ยืมพัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อทำกิจกรรมของนิสิต
+ แก้ไขข้อมูลศิษย์เก่าให้เป็นเป็นปัจจุบัน
   - คู่มือการใช้งานระบบศิษย์เก่าสัมพันธ์ SUPREME2019
     (สำหรับศิษย์เก่า)

+ เผยแพร่ข้อมูลข่าวที่เป็นประโยชน์ พัฒนาความรู้ศิษย์เก่า
+ เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า และมหาวิทยาลัย


             แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
                  ต่อการให้บริการ ปีการศึกษา 2562
                          ส่วนกิจการนิสิต มศว


                

                                  หรือ คลิกที่นี่