ข่าวสารหน่วยงาน

เทา-งาม สัมพันธ์ # 23
เทา-งาม สัมพันธ์ # 23

เทา-งาม สัมพันธ์ # 23

ประกาศรายชื่อนิสิตผู้มีเข้าสัมภาษณ์เพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการเทา-งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ 23
วันที่สัมภาษณ์  วันจันทร์ที่ 6  มกราคม 2563
เวลา 09.30 - 12.00 น. ที่ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารกิจกรรมนิสิต มศว องครักษ์
เวลา 15.00 - 16.30 น. ที่ ส่วนกิจการนิสิต ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี
คลิกตรวจสอบรายชื่อ

ประกาศรายชื่อได้ไปค่ายสร้างแรงบันดาลใจฯ รุ่นที่ 1
ประกาศรายชื่อได้ไปค่ายสร้างแรงบันดาลใจฯ รุ่นที่ 1

ประกาศรายชื่อได้ไปค่ายสร้างแรงบันดาลใจฯ รุ่นที่ 1

ขอให้นิสิตที่มีรายชื่อไปยืนยันเข้าร่วมค่าย ในวันที่ 7,9-10 มกราคม 2563 ที่ส่วนกิจการนิสิต

ส่วนกิจการนิสิต รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจฯ รุ่นที่ 1
ส่วนกิจการนิสิต รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจฯ รุ่นที่ 1

ส่วนกิจการนิสิต รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจฯ รุ่นที่ 1

รับสมัครระหว่างวันที่ 23-27 ธันวาคม 2562 หรือ จนกว่านิสิตจะลงทะเบียนครบตามจำนวน

ส่วนกิจการนิสิต รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการเทา-งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ 23
ส่วนกิจการนิสิต รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการเทา-งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ 23

ส่วนกิจการนิสิต รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการเทา-งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ 23

เปิดรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่บัดนี้ – 1 มกราคม 2563

ส่วนกิจการนิสิตจัดอบรม SUPREME 2019
ส่วนกิจการนิสิตจัดอบรม SUPREME 2019

ส่วนกิจการนิสิตจัดอบรม SUPREME 2019

เมื่อวันที่ วันที่ 16 – 17 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมเขาใหญ่คีรีธารทิพย์ รีสอร์ท อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 

12345678910Last

ประกาศ /ข้อบังคับ / คำสั่ง / บันทึกข้อความ

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2562

เพื่อให้นิสิตและนักศึกษาวิชาทหาร สังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ทราบแนวปฏิบัติ ส่วนกิจการนิสิตจึงขอแจ้งรายละเอียดให้ทราบ

Read more
12345678910Last

ปฏิทินส่วนกิจการนิสิต
งานกิจกรรมนิสิต
+ บันทึกข้อมูลการทำกิจกรรมของนิสิต
   - ขั้นตอนการดำเนินงานจัดกิจกรรม/โครงการขององค์กรนิสิต
   - ขั้นตอนการขอบันทึกกิจกรรม คณะ/วิทยาลัย
     + คู่มือการใช้งานระบบงานกิจกรรมนิสิต (สำหรับเจ้าหน้าที่)
   - ขั้นตอนการขอบันทึกกิจกรรมองค์กรนิสิต

งานสวัสดิการนิสิต
+ ประกันอุบัติเหตุของนิสิต
+ ประกันสุขภาพถ้วนหน้าของนิสิต
+ กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มศว
  - การกู้ยืมฯ ปีการศึกษา 2563 สำหรับผู้กู้ยืมฯ
    ประเภทรายใหม่และรายเก่าโอนย้ายสถานศึกษา

+ ทุนการศึกษา
การรับสมัครและรายงานตัวศึกษาวิชาทหาร
+ การผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
งานแนะแนวให้คำปรึกษา
+ ให้คำปรึกษา
+ จัดหางาน
   - ขั้นตอนการเข้าร่วม SWU Tutor ของนิสิต
+ จัดกิจกรรมอบรมและส่งเสริมทักษะอาชีพ
+ ดำเนินการด้านวินัยนิสิต
งานบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์
+ ยืมพัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อทำกิจกรรมของนิสิต
+ แก้ไขข้อมูลศิษย์เก่าให้เป็นเป็นปัจจุบัน
   - คู่มือการใช้งานระบบศิษย์เก่าสัมพันธ์ SUPREME2019
     (สำหรับศิษย์เก่า)

+ เผยแพร่ข้อมูลข่าวที่เป็นประโยชน์ พัฒนาความรู้ศิษย์เก่า
+ เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า และมหาวิทยาลัย


             แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
                  ต่อการให้บริการ ปีการศึกษา 2562
                          ส่วนกิจการนิสิต มศว


                

                                  หรือ คลิกที่นี่