ข่าวสารหน่วยงาน

คลีนิคสุขภาพนิสิต มศว ประสานมิตร เปิดให้บริการฟรีสำหรับนิสิต
คลีนิคสุขภาพนิสิต มศว ประสานมิตร เปิดให้บริการฟรีสำหรับนิสิต

คลีนิคสุขภาพนิสิต มศว ประสานมิตร เปิดให้บริการฟรีสำหรับนิสิต

ที่ ชั้น 3 อาคารศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น  มาลากุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

ศูนย์นิสิตจิตอาสา มศว ปลูกป่าและสร้างฝายชะลอน้ำ
ศูนย์นิสิตจิตอาสา มศว ปลูกป่าและสร้างฝายชะลอน้ำ

ศูนย์นิสิตจิตอาสา มศว ปลูกป่าและสร้างฝายชะลอน้ำ

โดยร่วมกับพันธมิตรรักษ์โลกของเรา พื้นที่ป่าต้นน้ำของแม่น้ำนครนายกและบางปะกง เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562

ตารางเดินรถรับ-ส่ง โครงการปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่ และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มศว ปีการศึกษา 2562
ตารางเดินรถรับ-ส่ง โครงการปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่ และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มศว ปีการศึกษา 2562

ตารางเดินรถรับ-ส่ง โครงการปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่ และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มศว ปีการศึกษา 2562

ขอให้นิสิต คณาจารย์ และบุคลการ ตรวจสอบตารางเวลาเดินรถเพื่อวางแผนการเดินทางเข้าร่วมโครงการฯ

พิธีลงนามข้อตกลงการทำประกันอุบัติเหตุนิสิตสำหรับนิสิต ประจำปีการศึกษา 2562
พิธีลงนามข้อตกลงการทำประกันอุบัติเหตุนิสิตสำหรับนิสิต ประจำปีการศึกษา 2562

พิธีลงนามข้อตกลงการทำประกันอุบัติเหตุนิสิตสำหรับนิสิต ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม 9ซี อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

12345678910Last

ประกาศ /ข้อบังคับ / คำสั่ง / บันทึกข้อความ

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2562

เพื่อให้นิสิตและนักศึกษาวิชาทหาร สังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ทราบแนวปฏิบัติ ส่วนกิจการนิสิตจึงขอแจ้งรายละเอียดให้ทราบ

Read more
12345678910Last

ปฏิทินส่วนกิจการนิสิต
งานกิจกรรมนิสิต
+ ยืมพัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อทำกิจกรรมของนิสิต
+ บันทึกข้อมูลการทำกิจกรรมของนิสิต

งานสวัสดิการนิสิต
+ ประกันอุบัติเหตุของนิสิต
+ ประกันสุขภาพถ้วนหน้าของนิสิต
+ กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มศว
+ ทุนการศึกษา
+ นักศึกษาวิชาทหาร
งานแนะแนวให้คำปรึกษา
+ ให้คำปรึกษา
+ จัดหางาน
+ จัดกิจกรรมอบรมและส่งเสริมทักษะอาชีพ
งานบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์
+ แก้ไขข้อมูลศิษย์เก่าให้เป็นเป็นปัจจุบัน
+ เผยแพร่ข้อมูลข่าวที่เป็นประโยชน์ พัฒนาความรู้ศิษย์เก่า
+ เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า และมหาวิทยาลัย


             แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
                  ต่อการให้บริการ ปีการศึกษา 2562
                          ส่วนกิจการนิสิต มศว


                

                                  หรือ คลิกที่นี่