รับ – ส่งเสด็จพระราชดำเนินในงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 

กำหนดการ การแต่งกาย ข้อควรปฏิบัติ การลงทะเบียน และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง